מפגעי ריח ביבנה דיון 3

תושבים יקרים,
אמש בצהרי היום השתתפתי בישיבה השלישית בחודש וחצי האחרונים שעניינה חתירה לפתרון מפגעי הריח בעיר.בפגישה שהתקיימה בלשכת ראש העיר בהובלת מ"מ ראש העיר מר חיים מסינג, נכחו נציגי המשרד לאיכות הסביבה, נציגי איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד ונציגי עיריית יבנה הרלוונטיים.
כידוע, לפני כחודש חולקו לפני כחודש ימים 6 מכשירי קניסטר לתושבים שקיבלו הדרכה להפעלתם, כאשר 2 מהם נפתחו על ידי התושבים בעת התרחשות מפגע ריח, נדגם אויר והמכשירים הועברו למעבדה ייעודית.

לעת עתה, נתקבלו תוצאות ממכשיר קניסטר אחד ולפיהם נמצאו מס' חומרים המאפיינים את תעשיית הצבע והמסתו, אך לדברי נציג המשרד לאיכות הסביבה מדובר בערכים נמוכים מאוד הרחק-הרחק מהסף הקבוע בתקנות, כך שהוא אינו פוגע בבריאות. כך לדבריו.תוצאות בדיקת מכשיר הקניסטר השני שנפתח ונשלח למעבדה לפני כשבועיים ימים, טרם התקבלו.
כיווני הרוח על-פי התחנה המטאורולוגית יחד עם תוצאות דגימת מכשיר הקניסטר הראשון, הובילו את אנשי המשרד לאיכות הסביבה ואת איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד להתחקות אחר שני מקורות חשודים מאוד הנמצאים בצפון אזור התעשייה הצפוני של אשדוד, ומיד עם קבלת תוצאות דגימת מכשיר הקניסטר השני, אנשי איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד יחלו בפעילות אל מול אותם מקורות חשודים לצורך אימות ואישוש החשדות.
אני רוצה לומר לכם ביושר ובהגינות, כי ייתכן מאוד שגם אם אותם מקורות חשודים יימצאו כמי שאחראים למפגעי הריח (ואין ערובה לכך שהמקורות החשודים יימצאו כאחראים), הדבר לא יביא לפתרון מידי, וזאת, נוכח החוק והתקנות בנושא שאינם מאפשרים אכיפה מידית. 
אנו בעירייה ביקשנו מהמשרד לאיכות הסביבה שיעבירו לנו דו"ח לעניין החומרים שנדגמו במכשירי הקניסטר   חשיבות רבה ישנה להמשך דיווח מצד התושבים למוקד העירוני ולמוקד של המשרד לאיכות הסביבה (ככל שכמובן אתם מגלים מפגעי ריח), שמא תשרור התחושה שמפגעי הריח ביבנה מוגרו ואינם עוד.

בפגישה נגענו גם בעניין "עמוד האש" / "הלפיד הבוער", הנצפה באזור התעשייה הצפוני של אשדוד: המשרד לאיכות הסביבה ואיגוד ערים אשדוד מודעים לכך, והסבירו כי מדובר בתהליך הרצה המתרחש בבית הזיקוק פעם ב- 5 שנים לאורך מס' שבועות, שתכליתו שריפת גזים מסוכנים והפחתת פליטתם. בתהליך הנ"ל מותרת היתמרות עשן שחור למשך 5 דקות בלבד בתוך מסגרת של שעתיים. מעבר לכך הדבר מנוגד לתקנות.

שלכם,

עו"ד מאיר דהן

חבר מועצת העיר ויו"ר הוועדה לאיכות הסביבה

מאיר דהן חבר מועצת

מאיר דהן מכנס בדחיפות את הוועדה לאיכות הסביבה בעיריית יבנה · יו"ר ועדת ההיגוי העירונית מאיר דהן · מאיר דהן ארגן תרומה לחיילים · עו"ד דהן מאיר את השכונות · צדק צדק ....

高薪工作招聘

找工作不外乎就是錢多事少離家近,高薪工作機會,招聘官網https://www.special-work.com/,工作輕鬆上班時間自由,讓你輕輕鬆鬆高收入。

在台南找工作是否有高薪?高薪工作一直都有,點擊台南找工作,高薪工作並不難,培訓合格就可以上崗。